РЕЗУЛТАТИ / Управни поступак и управни спор

Резултати завршног испита из наставног предмета Управни поступак и управни спор, одржаног дана 4. 10. 2023. године

 Р. бр.         Име, презиме и број индекса                                                             Оцјена

  1. Јелена Миличић (80/15)                                                                                      9
  2. Невена Гашић (6/14)                                                                                           9
  3. Ивана Коџо (403/11)                                                                                           5* 
  4. Бојана Донић (381/10)                                                                                         5
  5. Нина Куљанац (314/09)                                                                                       5
  6. Александра Летић (89/13)                                                                                   5
  7. Дуња Тимарац (97/11)                                                                                         5

Предаја индекса за упис оцјене биће извршена у уторак 10. 10. од 10 часова у кабинету бр. 11 на Правном факултету код асистента Марка Ромића.

*Могућност за полагање испита (дио о управном спору) 12.10.

У Бањој Луци, 9. 10. 2023. године                                                                

доц. др Бојан Влашки, с. р.