Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina Master Magistarski Doktorski studij

Катедра

Катедра за државноправне науке

Академик проф. др Снежана Савић

Редовни професор
 • Број телефона +387 51 339 062
 • Email snezana.savic@pf.unibl.org
 • Консултације Послије
  предавања
 • Број кабинета 63 (II спрат)
"Научна област: Теорија државе и права, Методологија правних наука"

Предмети: Теорија државе и права, Велики правни системи

Основни биографски подаци
 • Датум и мјесто рођења: 19.12.1958. Бања Лука
 • Основне студије: 1977-1981. Правни факултет Универзитета у Бањој Луци
 • Основне студије: 1977-1979. Педагошка академија Универзитета у Бањој Луци
 • Магистарска теза: Магистарску тезу под називом "Држава као правно лице и субјект међународног привредног права" одбранила 1989. године на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци.
 • Докторска дисертација: Докторску дисертацију под називом "Појам права као нормативног поретка - Прилог критици Келзенове нормативне доктрине" одбранила 1993. године на Правном факултету Универзитета у Новом Саду.
Радно ангажовање
 • 1986 - данас --- Правни факултет Универзитета у Бањој Луци - асистент, виши асистент, доцент, ванредни професор, редовни професор на предметима: Теорија државе и права и Методологија правних наука;
 • 1995 - данас --- Висока школа унутрашњих послова Бања Лука - професор;
 • 2012 - данас --- Уставни суд Републике Српске - судија
 • 2000 - 2002 --- Уставни суд Босне и Херцеговине - судија;
 • 1998 - 1999 --- Нариодна скупштина Републике Српске - посланик;
 • 1995 - 1997 --- Архитектонско-грађевински факултет Универзитета у Бањој Луци - професор;
 • 1981 - 1986 --- Скупштина општине Лакташи - референт за имовинско правне послове, управни инспектор, директор радне заједнице, секретар секретаријата за општу управу.
Функције и мандати
 • 2012 - данас --- Потпредсједник Уставног суда Републике Српске;
 • 2006 - 2012 --- Савјетник предсједника Народне скупштине Републике Српске;
 • 2000 - 2002 --- Предсједник Уставног суда Босне и Херцеговине.
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима и пројектима
Изградња и функционисање правног поретка Републике Српске, Бања Лука, 1997; Душанов законик - 650 година од његовог доношења, АНУРС, Бања Лука, 1999; Подјела надлежности између институција Босне и Херцеговине и ентитета, АНУРС, Бања Лука, 1999; Екс-ан-Прованс, Француска, Универзитет, 2000; Будимпешта, Мађарска, Академија наука и умјетности, 2001; Слободан Јовановић - личност и дело, Београд, САНУ, 1997; Два века српске уставности, Београд, САНУ, 2010; Тематска сједница Одбора за представке, приједлоге и друштвени надзор Народне скупштине Републике Српске поводом дана људских права и основних слобода, међународна конференција, Бања Лука, 2009; Улога академске заједнице у друштву будућности, АНУРС и Real Academia de sciencias economicas y financieras, Бања Лука, 2011, међ. конференција; Петнаест година Дејтонског споразума и будућност Републике Српске, ЦЕНС, Београд, Бања Лука, 2011, међ. скуп; Република Српска двадесет година развоја - достигнућа, изазови и перспективе, АНУРС, Бања Лука, 2012, међ. скуп; Први свјетски реат-узроци и посљедице, АНУРС, Бања Лука, 2014.
Објавила преко стодвадесет научних и стручних радова објављених у домаћим и иностраним часописима. Учествовала на већем броју пројеката, од којих су најзначајнији: Реконструкција правног система Југославије на основама слободе, демократије, тржишта и социјалне правде, Правни факултет, Нови Сад, 1998; Почеци теорије и филозофије права у Срба, Матица Српска, Нови Сад, 1998; Остваривање и заштита људских права и основних слобода у БиХ, нормативно и стварно, АНУРС, носилац пројекта, 2009; Правни аспекти статусног организовања јавних служби у Републици Српској, АНУРС, 2009; Дејтонски мировни споразум као правни и политички основ развоја Републике Српске, АНУРС, 2011; Енциклопедија Републике Српске, АНУРС.
ЖЕЛИТЕ ЛИ ПРОНАЋИ ЛИСТУ ПРОФЕСОРА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ?

Детаљније информације на линку наставници и сарадници.