Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina Master Magistarski Doktorski studij

Катедра

Катедра за државноправне науке

Проф. др Миле Дмичић

Редовни професор
 • Број телефона +387 51 339 045
 • Email m.dmicic@pravobl.org
 • Консултације Сваки дан
 • Број кабинета 43 (I спрат)
"Ужа научна област: Уставно право"

Предмети: Уставно право, Изборно и парламентарно право, Упоредни политички системи

Основни биографски подаци
 • Датум и мјесто рођења: 09.10.1948. Горњи Рибник, Кључ
 • Основне студије: 1979-1983. Правни факултет Универзитета у Сарајеву
 • Магистарска теза: Магистарску тезу под називом "Остваривање друштвене улоге Социјалистичког савеза радног народа Југославије као фронта у јавном информисању" одбраниo 1989. године на Факултету политичких наука Универзитета у Сарајеву;
 • Докторска теза: Докторску тезу под називом "Правни аспекти изборног система у парламентарној демократији" одбраниo 1999. године на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци.
Радно ангажовање
 • 1995 - данас --- Правни факултет Универзитета у Бањој Луци - асистент, виши асистент, доцент, ванредни професор, редовни професор на предметима: Уставно право и Изборно и парламентарно право;
 • 2005 - данас --- Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци - ванредни професор, редовни професор на предметима: Уставно право и Људска права и слободе;
 • 2005 - данас --- Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци - ванредни професор, редовни професор на предметима: Уставно право, Људска права и слободе и Упоредни политички системи;
 • 2005 - данас --- Висока школа унутрашњих послова Бања Лука - ванредни професор, редовни професор на предмету Уставно право.
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима и пројектима
Објавио је, као аутор и коаутор више од 10 књига, монографија и приручника. У домаћим и страним часописима објавио је више десетина научних и стручних радова, приказа и осврта. Учествовао у великом броју домаћих и међународних научних скупова: „Сто двадесет и пет година Устава Србије од 1888. године“, Правнои факултет Универзитета у Београду и Полицијска академија, Београд (2013); „Република Српска, двадесет година развоја–достигнућа, изазови и перспективе“, Бања Лука (2012); ,,Актуелности и значај људских права и слобода”, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву – Пале, Источно Сарајево – Пале (2011); „Актуелности и значај људских права и слобода“, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево (2010); ,,Република Српска – петнаест година постојања и развоја”, Академија наука и умјетности Републике Српске, Бања Лука (2007); Годишњи међународни скуп правника „Октобарски правнички дани“, Правни факултет Универзитета у Бањој Луци (2003-2013).
Учествовао је у реализацији одређеног броја међународних и домаћих научних и стручних пројеката, у оквиру Академије наука и умјетности Републике Српске, Џендер Центра Бања Лука; "Дефендологија", Њемачке фондације "Конрад Аденауер", са сједиштем у Сарајеву, Економског института у Бањој Луци, Завода за развој и запошљавање Републике Српске. Учествовао у реализацији Пројекта институционалне подршке Акционом плану Владе Републике Српске за реформу државне управе и под покровитељством Колеџа за државну управу Велике Британије, односно Одјељења британске Владе за међународни развој.
ЖЕЛИТЕ ЛИ ПРОНАЋИ ЛИСТУ ПРОФЕСОРА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ?

Детаљније информације на линку наставници и сарадници.