Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina Master Magistarski Doktorski studij

Катедра

Катедра за Римско право и историју државе и права.

Проф. др Никола Мојовић

Редовни професор
 • Број телефона +387 51 339 052
 • Email nikola.mojovic@pf.unibl.org
 • Консултације Сваки дан
 • Број кабинета 62 (II спрат)
"Ужа научна област: Римско право, Историја државе и права."

Предмети: Општа историја државе и права, Римско право, Правна реторика

Основни биографски подаци
 • Датум и мјесто рођења: 02.01.1951. Фоча
 • Основне студије: 1970-1974. Правни факултет Универзитета у Сарајеву
 • Магистарске студије: Магистарске студије завршио је изванредним успјехом, смјер Римско право и историја државе и права на Правном факултету Универзитета у Београду.
 • Докторска теза: Докторску тезу под називом "Periculum rei venditae од римског до савременог права" одбраниo 1985. године на Правном факултету Универзитета у Београду.
Радно ангажовање
 • 1986 - данас --- Правни факултет Универзитета у Бањој Луци - асистент, виши асистент, доцент, ванредни професор, редовни професор на предметима: Општа историја државе и права, Национална историја државе и права, Римско право, Правна реторика;
 • ???? - данас --- Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву - редовни професор на предмету: Римско право;
Функције и мандати
 • ???? - данас --- Члан Одбора за правне науке при Одјељењу друштвених наука Академије наука и умјетности Републике Српске;
 • ???? - данас --- Члан Предсједништва Удружења правника Републике Српске;
 • ???? - данас --- Члан Предсједништва Удружења правника Србије;
 • ???? - данас --- Члан Предсједништва Удружења универзитетских наставника и сарадника;
 • ???? - данас --- Предсједник Савјета за науку Босне и Херцеговине;
 • ???? - данас --- Оснивач и руководилац је Центра за реторику и говорништво "Institutio oratoria" и руководилац научног клуба професора и студената "Forum Romanum"; Продекан Правног факултета Универзитета у Бањој Луци; Предсједник Савјета Правног факултета Универзитета у Бањој Луци.
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима и пројектима
Учествовао је на више од тридесет међународних и домаћих научних и стручних конференција на којима је имао запажена уводна излагања или реферате. До сада је објавио више од 60 научних и стручних радова. Учествовао је у већем броју међународних и домаћих пројеката, од којих је један Tempus Phare Joint European Project.
ЖЕЛИТЕ ЛИ ПРОНАЋИ ЛИСТУ ПРОФЕСОРА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ?

Детаљније информације на линку наставници и сарадници.