Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina Master Magistarski Doktorski studij

Катедра

Катедра за Римско право и историју државе и права.

Проф. др Здрава Стојановић

Ванредни професор
 • Број телефона +387 51 339 048
 • Email zdrava.stojanovic@pf.unibl.org
 • Консултације Послије
  предавања
 • Број кабинета 52 (I спрат)
"Ужа научна област: Римско право, Историја државе и права."

Предмети: Општа историја државе и права, Национална историја државе и права

Основни биографски подаци
 • Датум и мјесто рођења: 02.01.1961. Лушци Паланка, Сански Мост
 • Основне студије: 1982-1986. Правни факултет Универзитета у Бањој Луци
 • Магистарска теза: Магистарску тезу под називом "Кривично право Душановог законика и византијско право" одбранила 05.11.1991. године на Правном факултету Универзитета у Београду.
 • Докторска теза: Докторску тезу под називом "Положај Круне у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца за вријеме важења Видовданског устава" одбранио је 02.10.2008.године на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци.
Радно ангажовање
 • 1987 - данас --- Правни факултет Универзитета у Бањој Луци - асистент, виши асистент, доцент, ванредни професор на предметима Општа историја државе и права и Национална историја државе и права.
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима и пројектима
Учествовала на више домаћих и међународних научних скупова од којих се издвајају: Душанов законик - 650 година од доношења са темом "Кривично право Душановог законика и византијско право"; Изградња и функционисање правног система Репулике Српске са темом "Лична и политичка права и слободе у правном систему Републике Српске"; Први свјетски рат - узроци и посљедице са темом "О српској концепцији рјешавања југословенског питања". До сада објавила више од 20 научних и стручних радова у разним научним и стручним часописима.
ЖЕЛИТЕ ЛИ ПРОНАЋИ ЛИСТУ ПРОФЕСОРА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ?

Детаљније информације на линку наставници и сарадници.