Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina Master Magistarski Doktorski studij

Катедра

Катедра за кривично право

Академик проф. др Миодраг Симовић

Редовни професор
 • Број телефона +387 51 339 044
 • Email miodrag.simovic@pf.unibl.org
 • Консултације Послије
  предавања
 • Број кабинета 42 (I спрат)
"Научна област: Кривично право и кривично процесно право"

Предмети: Кривично процесно право

Основни биографски подаци
 • Датум и мјесто рођења: 03.11.1952. Фоча
 • Основне студије: 1972-1976. Правни факултет Универзитета у Новом Саду
 • Магистарска теза: Магистарску тезу под називом "Општи појам васпитних мјера и њихово регулисање у савременом југословенском кривичном законодавству" одбранио 1981. године на Правном факултету Универзитета у Новом Саду
 • Докторска дисертација: Докторску дисертацију под називом "Органи унутрашњих послова и јавност" одбранио 1985. године на Правном факултету Универзитета у Новом Саду.
Радно ангажовање
 • 1994 - данас --- Правни факултет Универзитета у Бањој Луци - доцент, ванредни професор, редовни професор на предмету Кривично процесно право;
 • 1998 - 2003 --- Уставни суд Републике Српске - судија;
 • 1994 - 1998 --- Уставни суд Републике Српске - секретар;
Функције и мандати
 • 2009 - 2012 --- Предсједник Уставног суда Босне и Херцеговине;
 • 2003 - 2009 --- Потпредсједник Уставног суда Босне и Херцеговине.
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима и пројектима
Учествовао је на више од 160 научних и стручних скупова. Објавио 14 уџбеника и 9 монографија, као и 2 практикума, те 31 осталих самосталних публикација (коментара закона и збирки прописа са објашњењима и регистром појмова).
У организацији USAID-а 2002. године користио програм стручног усавршавања „Израда правних прописа“ (ILDI) Универзитета Tulane у New Orleans-у, SAD.
ЖЕЛИТЕ ЛИ ПРОНАЋИ ЛИСТУ ПРОФЕСОРА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ?

Детаљније информације на линку наставници и сарадници.