Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina Master Magistarski Doktorski studij

Катедра

Катедра за међународно право

Академик проф. др Радован Вукадиновић

Редовни професор
 • Број телефона 051 339 053
 • Email radovan.vukadinovic@pf.unibl.org
 • Консултације Послије
  предавања
 • Број
  кабинета 79
  (II спрат)
"Ужа научна област: Међународно право"

Предмети: Право Европске уније

Основни биографски подаци
 • Датум и мјесто рођења: 20.05.1953. Тавник код Краљева
 • Основне студије: 1972-1976. Правни факултет Универзитета у Новом Саду
 • Магистарска теза: Магистарску тезу под називом "Уговор о улагању средстава страних лица у домаће организације" одбранио 1981. године на Правном факултету Универзитета у Београду.
 • Докторска теза: Докторску тезу под називом "Правни односи у међународном документарном акредитиву" одбранио 1985. године на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу.
Радно ангажовање
 • 2007 - данас --- Правни факултет Универзитета у Бањој Луци - редовни професор на предмету Право Европске уније;
 • 1978 - данас --- Правни факултет Универзитета у Крагујевцу - асистент, виши асистент, ванредни професор, редовни професор на предметима: Међународно пословно право и Право Европске уније.
Функције и мандати
 • 2011 - данас --- Потпредсједник Удружења правника Србије;
 • 2007 - 2010 --- Члан Националног савета Републике Србије за науку и технологију;
 • 2003 - 2006 --- Декан Правног факултета у Крагујевцу;
 • 2003 - 2005 --- Директор центра за јавну управу при Правном факултету у Крагујевцу;
 • 2000 - 2004 --- Предсједник Стручне Комисије Универзитета за правне и економске науке;
 • 1999 - 2003 --- Начелник одјељења Центра САНУ за правна, економска и демографска истраживања;
 • 1990 - 2002 --- Директор Института за правне и друштвене науке;
 • 1987 - 1989 --- Продекан за наставу Правног факултета у Крагујевцу.
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима и пројектима
Учествовао на великом броју домаћих и међународних скупова и пројеката са преко 200 објављених научних и стручних радова. Аутор/коаутор је 15 универзитетских уџбеника и монографија. Добио је бројна одликовања од којих су најзначајнија: Златнa плакетa "Јустинијан први" Универзитета "Св. Кирил и Методиј" Правен факултет "Јустинијан Први", Скопје; Повељa Удружења правника Републике Српске за нарочите заслуге и изузетан допринос у развоју Удружења правника РС; Захвалницa Српске православне општине у Бистрици Бањалучкој за изузетну помоћ, прилог и залгање у току изградње храма Светог Јована Крститеља у Поповићима.
Конципирао је садржину наставно научног предмета Право ЕУ који се као обавезни предмет изучава на Правном факултету у Бањој Луци и Крагујевцу, као и садржину низа специјалистичких и магистарских курсева на Правном и Економскомфакултету у Бањој Луци. Радови професора Вукадиновића су према подацима Народне библиотеке Србије цитирани преко 250 пута. Монографија Право Европске уније је цитирана преко 120 пута и по броју цитираности спада у прве три монографије у Србији из правних наука.
ЖЕЛИТЕ ЛИ ПРОНАЋИ ЛИСТУ ПРОФЕСОРА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ?

Детаљније информације на линку наставници и сарадници.