Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina Master Magistarski Doktorski studij

Катедра

Катедра за међународно право

Академик проф. др Витомир Поповић

Редовни професор
 • Број телефона +387 51 339 050
 • Email vitomir.popovic@pf.unibl.org
 • Консултације Послије
  предавања
 • Број кабинета 80 (II спрат)
"Ужа научна област: Међународно пословно право"

Предмети: Међународно пословно право, Међународно арбитражно право

Основни биографски подаци
 • Датум и мјесто рођења: 20.06.1956. Бистрица, Бања Лука
 • Основне студије: 1980. Правни факултет Универзитета у Бањој Луци
 • Магистарска теза: Магистарску тезу под називом "Доцња продавца са испоруком робе" одбранио 1989. године на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци.
 • Докторска теза: Докторску тезу под називом "Доцња купца код купопродајних уговора у привреди" одбранио је 1991. године на Правном факултету Универзитета у Београду.
Радно ангажовање
 • 1994 - данас --- Правни факултет Универзитета у Бањој Луци - асистент, виши асистент, доцент, ванредни професор, редовни професор на предметима: Међународно пословно право и Међународно арбитражно право;
 • ???? - данас --- Економски факултет Универзитета у Бањој Луци - редовни професор на предмету: Међународно пословно право;
 • ???? - данас --- Висока школа унутрашњих послова Бања Лука - редовни професор на предмету: Основе међународног права;
 • 1987 - 2002 --- Уставни суд Босне и Херцеговине - судија;
 • 1981 - 1987 --- Основни суд у Бањој Луци - референт и руководилац на правним пословима у привреди;
 • 1980 - 1981 --- Основни суд у Бањој Луци - приправник.
Функције и мандати
 • 2008 - данас --- Декан Правног факултета Универзитета у Бањој Луци;
 • 2004 - 2008 --- Омбудсман за људска права Босне и Херцеговине;
 • 1997 - 2002 --- Потпредсједник Уставног суда Босне и Херцеговине;
 • 1996 - 1999 --- Члан међународног арбитражног трибунала испред Републике Српске у арбитражи за област Брчко;
 • 1994 - 1996 --- Предсједник Савјета Универзитета у Бањој Луци;
 • 1993 - 1994 --- Потпредсједник Владе Републике Српске за Унутрашњу политику;
 • 1995 - 2003 --- Директор Института за међународно право и међународну пословну сарадњу Бања Лука;
 • 1992 - 1993 --- Предсједник Основног суда Бања Лука.
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима и пројектима
Учествовао на више од 30 домаћих и међународних научних скупова. Активно учествовао у изради десетак пројеката из области улагања страног капитала и трансформације предузећа. Објавио је 2 монографије, Правни аспекти доцње продавца, Правни аспекти доцње купца; 2 уџбеника (коаутор): Међународно пословно право, Општи и Посебни дио - Уговори међународне трговине и више књига и друагих публикација од којих издвајамо: ”Nullum crimen, nulla poena sine lege”,”Европски суд за људска права у Стразбуру.
Објавио је више од 100 научних и стручних радова у међународним и домаћим часописима. и учествовао на више од тридесет Међународних конференција. Носилац је великог броја домаћих и међународних признања као на примјер: Ордена Светог Саве трећег степена; Ордена Његоша трећег реда; Повеље за изузетан допринос самосталности и независности адвокатуре у Републици Српској, као највишег признања ове асоцијације; Посебних признања Уставног савјета Француске и Папског нунција за заштиту људских права и слобода. Ктитор је Цркве Светог Јована Крститеља у Бистрици Бањалучкој.
ЖЕЛИТЕ ЛИ ПРОНАЋИ ЛИСТУ ПРОФЕСОРА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ?

Детаљније информације на линку наставници и сарадници.