Бојана Васиљевић-Пољашевић

Бојана Васиљевић-Пољашевић

доц. др

Ужа научна област Финансијско право


ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Датум и мјесто рођења: /
Статус: Доценткиња
Научне области: Финансијско право
Предмети: Финансијско право (I циклус)

Међународно финансијско право, Пореско право, Буџетско право и
савремени буџетски системи, Порески систем БиХ (II циклус)

Финансијско право-продубљени курс, Јавне финансије, Буџет и други инструменти финансирања јавних потреба (Финансијско право Европске
уније, Финансирање јавне управе (III циклус)

Број телефона: +387 (0)51/339-042
Email: bojana.vasiljevic@pf.unibl.org
Број кабинета: 40 (I спрат)
Консултације: Сваки дан
Биографија: ПРЕУЗМИ