Босиљка Чубриловић Стаменић

Босиљка Чубриловић Стаменић

ма

Асистенткиња на предмету Грађанско право и Насљедно право, ужа научна област Грађанско право и грађанско процесно право.


ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Статус: Виши асистент
Научне области: Грађанско право и грађанско процесно право
Предмети: Грађанско право
Број телефона: +387 (0)51/339-057
Email: bosiljka.cubrilovic-stamenic@pf.unibl.org
Број кабинета: 12 (приземље)
Консултације: /
Биографија: ПРЕУЗМИ