Игор Милинковић

Игор Милинковић

проф. др

Ванредни професор на предметима Теорија државе и права и Правна етика, ужа научна област Теорија права и државе.


ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Датум и мјесто рођења: 29.5.1974. у Бањој Луци
Статус: Ванредни професор
Научне области: Теорија државе и права 
Предмети: Теорија државе и права, Правна етика и Велики правни системи
Број телефона: +387 (0)51/339-025
Email: igor.milinkovic@pf.unibl.org
Број кабинета: 11 (приземље)
Консултације: Сваки дан
Биографија: ПРЕУЗМИ