Игор Милинковић

Игор Милинковић

проф. др

Ужа научна област Теорија права и државе.


ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Датум и мјесто рођења: 29.5.1974. у Бањој Луци
Статус: Ванредни професор
Научне области: Теорија државе и права 
Предмети: Теорија државе и права, Правна етика и Велики правни системи (I циклус)

Право локалне самоуправе, Право и морал, Биоетика и право, савремени правни системи (II циклус)

Методологија правних наука, Теорија државе и права, Тумачење права, Демократија и људска права, Биоетика и право (III циклус)

Број телефона: +387 (0)51/339-025
Email: igor.milinkovic@pf.unibl.org
Број кабинета: 11 (приземље)
Консултације: Сваки дан
Биографија: ПРЕУЗМИ