Ирена Радић

Ирена Радић

ма

Асистенткиња на предметима: Пословно (трговинско) право и право привредних друштава, Право осигурања, Банкарско и берзанско право


ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Датум и мјесто рођења: 21.08.1989. године
Статус: асистент
Научна област: Пословноправна
Предмети: Пословно (трговинско) право и право привредних друштава, Право осигурања, Банкарско и берзанско право
Број телефона: 051/339-009
Email: irena.radic@pf.unibl.org
Број кабинета: 23
Консултације:
Биографија: IПРЕУЗМИ