Иванка Марковић

Иванка Марковић

проф. др

Редовна професорица на предметима Кривично право и Криминологија са пенологијом, ужа научна област Кривично право и кривично процесно право.


ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Датум и мјесто рођења: 17. 11. 1964. у Бањој Луци
Статус: Редовна професорица
Научне области: Кривично право и кривично процесно право
Предмети: Кривично право и Криминологија са пенологијом
Број телефона: +387 (0)51/339-023
Email: ivanka.markovic@pf.unibl.org
Број кабинета: 39 (I спрат)
Консултације: Послије предавања
Биографија: ПРЕУЗМИ