Милијана Буха

Милијана Буха

доц. др

Ужа научна област Кривично право и кривично процесно право


ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Датум и мјесто рођења: 26. 10. 1985. у Бањој Луци
Статус: Доценткиња
Научне области: Кривично право и кривично процесно право
Предмети: Кривично право, Кривично процесно право и Међународно кривично право (I циклус)

Кривично процесно право, Међународно кривично право (II циклус)

Кривично процесно право-општи дио, Кривично процесно право-посебни дио, Међународно кривично право (III циклус)

Број телефона: +387 (0)51/339-012
Email: milijana.buha@pf.unibl.org
Број кабинета: 14 (приземље)
Консултације: Сваки дан
Биографија: ПРЕУЗМИ