Милица Ристић

Милица Ристић

Асистент на предметима Римско право, Општа историја државе и права и Националана историја државе и права.


ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Датум и мјесто рођења: 21.8.1994. године, Бања Лука
Статус: Асистент
Научна област: Римско право и Историја државе и права
Предмети: Римско право, Општа историја државе и права, Национална историја државе и права
Број телефона: 051/339-012
Email: milica.ristic@pf.unibl.org
Број кабинета: 14 (приземље)
Консултације: Послије предавања
Биографија: ПРЕУЗМИ