Миодраг Симовић

Миодраг Симовић

академик проф. др

Научна област Кривично право и кривично процесно право.


ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Датум и мјесто рођења: 3. 11. 1952. у Фочи
Статус: Редовни професор
Научна област: Кривично право и кривично процесно право
Предмети: Кривично процесно право (I циклус)

Кривично процесно право (II циклус)

Кривично процесно право-општи дио, Кривично процесно право-посебни дио (III циклус)

Број телефона: +387 (0)51/339-044
Email: miodrag.simovic@pf.unibl.org
Број кабинета: 42 (I спрат)
Консултације: Послије предавања
Биографија: ПРЕУЗМИ