Мирјана Рађеновић

Мирјана Рађеновић

проф. др

Ужа научна област Управно право и управа.


ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Датум и мјесто рођења: 31. 10. 1953. у Бањој Луци
Статус: Редовна професорица
Научне области: Управно право и управа
Предмети: Управни поступак и управни спор и Посебни управни поступци (I циклус)

Службеничко право, Управно процесно право- општи дио, Посебно управно право, Европски управни простор/Акти управе и управне процедуре (II циклус)

Службеничко право и службеничка етика, Управно право- изабране теме, Посебно управно право-изабране теме, Европско
управно право, Акти управе и управне процедуре, Јавна управа и транзициона реформа, Јавне службе (III циклус)

Број телефона: +387 (0)51/339-021
Email: mirjana.radjenovic@pf.unibl.org
Број кабинета: 67 (II спрат)
Консултације: Послије предавања
Биографија: ПРЕУЗМИ