Никола Мојовић

Никола Мојовић

проф. др

Ужа научна област Римско право и историја права и државе.


ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Датум и мјесто рођења: 2.1.1951. у Фочи
Статус: Редовни професор
Научне области: Римско право (I циклус)

Институције римског права, Упоредна правна традиција, Грађански судски поступак у римском праву, Кодификације права у Новом вијеку (II циклус)

Византијска државноправна традиција, Контракти римског права, Рецепција римског права, Настанак и рецепција парламентарног система у Европи (III циклус)

Предмети: Општа историја државе и права, Римско право и Правна реторика
Број телефона: +387 (0)51/339-052
Email: nikola.mojovic@pf.unibl.org
Број кабинета: 62 (II спрат)
Консултације: Сваки дан
Биографија: ПРЕУЗМИ