Радован Вукадиновић

Радован Вукадиновић

академик проф. др

Ужа научна област међународно право.


ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Датум и мјесто рођења: 20. 5. 1953. у Тавнику код Краљева
Статус: Редовни професор
Научна област: Међународно право
Предмети: Право Европске уније (I циклус)

Одабрана питања права Европске уније, Рјешавање спорова у међународном праву (II циклус)

Право Европске уније, Међународно арбитражно право, Право страних улагања (III циклус)

Број телефона: +387 (0)51/339-053
Email: radovan.vukadinovic@pf.unibl.org
Број кабинета: 79 (II спрат)
Консултације: Послије предавања
Биографија: ПРЕУЗМИ