Ранка Рачић

Ранка Рачић

проф. др

Ужа научна област Грађанско право и грађанско процесно право.


ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Датум и мјесто рођења: 10.2.1963. у Мостару
Статус: Редовна професорица
Научне области: Грађанско право и Грађанско процесно право
Предмети: Грађанско процесно право (I циклус)

Теорија извршног процесног права, Теорија ванпарничног  процесног права, Оставински поступак (II циклус)

Парнично процесно право, Извршно процесно право (III циклус)

Број телефона: +387 (0)51/339-064
Email: ranka.racic@pf.unibl.org
Број кабинета: 66 (II спрат)
Консултације: Послије предавања
Биографија: ПРЕУЗМИ