Станко Бејатовић

Станко Бејатовић

академик проф. др

Научна област Кривично право и кривично процесно право.


ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Датум и мјесто рођења: 21. 7. 1952. у Гацку
Статус: Редовни професор
Научна област: Кривично право и кривично процесно право
Предмети: Међународно кривично право (I циклус)
Број телефона: +387 (0)51/339-015
Email: stanko.bejatovic@pf.unibl.org
Број кабинета: 4 (приземље)
Консултације: Послије предавања
Биографија: ПРЕУЗМИ