Витомир Поповић

Витомир Поповић

академик проф.др

Ужа научна област Међународно пословно право.


ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Датум и мјесто рођења: 20. 6. 1956. у Бистрици у Бањој Луци
Статус: Редовни професор
Научна област: Међународно пословно право
Предмети: Међународно пословно право и Међународно арбитражно право (I циклус)

Уговори међународне трговине, Рјешавање спорова у међународном праву, Право међународних плаћања (II циклус)

Међународно пословно право, Међународно арбитражно право, Право инвестиција (III циклус)

Број телефона: +387 (0)51/339-050
Email: vitomir.popovic@pf.unibl.org
Број кабинета: 80 (II спрат)
Консултације: Послије предавања
Биографија: ПРЕУЗМИ