Жељко Мирјанић

Жељко Мирјанић

проф. др

Редовни професор на предметима Правно нормирање и Радно и социјално право, ужа научна област Радно и социјално право.


ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Датум и мјесто рођења: 17. 10. 1959. у Бањој Луци
Статус: Редовни професор
Научне области: Радно и социјално право
Предмети: Правно нормирање и Радно и социјално право
Број телефона: +387 (0)51/339-046
Email: zeljko.mirjanic@pf.unibl.org
Број кабинета: 44 (I спрат)
Консултације: Послије предавања
Биографија: ПРЕУЗМИ