Жељко Мирјанић

Жељко Мирјанић

проф. др

Ужа научна област Радно и социјално право


ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Статус: Редовни професор
Научне области: Радно и социјално право
Предмети: Правно нормирање и Радно и социјално право (I циклус)

Индивидуално радно право, Колективно радно право, Службеничко право, Социјално право, Право социјалног осигурања (II циклус)

Радно право, Међународно радно право, Европско радно право, Радни спорови, Службеничко право и службеничка етика, Социјално право (III циклус)

Број телефона: +387 (0)51/339-046
E-mail: zeljko.mirjanic@pf.unibl.org
Број кабинета: 44 (I спрат)
Консултације: Послије предавања
Биографија: ПРЕУЗМИ