Зоран Васиљевић

Зоран Васиљевић

проф. др

Професор на предметима Трговинско (пословно) право и Право осигурања, ужа научна област Пословно (трговинско) право.


ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Датум и мјесто рођења: 17.1.1979. у Бањој Луци
Статус: Ванредни професор
Научне области: Пословно право и право привредних друштава
Предмети: Пословно право и Право осигурања
Број телефона: +387 (0)51/339-014
Email: zoran.vasiljevic@pf.unibl.org
Број кабинета: 16 (приземље)
Консултације: Послије предавања
Биографија: ПРЕУЗМИ