Зоран Васиљевић

Зоран Васиљевић

проф. др

Ужа научна област Пословно (трговинско) право


ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Датум и мјесто рођења: 17.1.1979. у Бањој Луци
Статус: Ванредни професор
Научне области: Пословно право и право привредних друштава
Предмети: Пословно право и Право осигурања (I циклус)

Право друштава капитала, Банкарско право, Право конкуренције, Право
кредита (II циклус)

Банкарско и берзанско право, Компанијско право, Трговинско право, Економско право (III циклус)

Број телефона: +387 (0)51/339-014
Email: zoran.vasiljevic@pf.unibl.org
Број кабинета: 16 (приземље)
Консултације: Послије предавања
Биографија: ПРЕУЗМИ