проф. др Здрава Стојановић, руководилац Алумни клуба Правног факултета

Поштовани,

Обавјештавамо Вас да, у оквиру Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, дјелује Алумни клуб, као својеврсна глобална мрежа бивших студената Правног факултета, односно свих оних који су дипломирали, магистрирали или, пак, докторирали на истом.

Повезивање свих генерација студената Правног факултета има за суштински циљ обнављање и очување веза између вас, наших бивших студената, и наше Институције, како бисмо, у духу познате историјске крилатице in publica commoda (за добро свих), допринијели усавршавању и угледу правничке струке. Таква врста повезаности има и своје историјско утемељење, али представља и савремени облик организовања стручњака различитих профила, како на националном, тако и на међународном плану.

Успостављањем трајне везе са својим дојучерашњим студентима, Правни факултет жели слиједити добро искуство и праксу других високошколских установа, које су се већ опробале у овом значајном подухвату. Управо, мисијом окупљања дојучерашњих студената нашег факултета, остваривања интеракције те подстицања на различите облике међусобне комуникације, Алумни клуб поставља испред себе далекосежне циљеве.

Афирмација мјеста и улоге правничке струке у развоју друштва је императивни циљ којим се, сасвим сигурно, руководи и Правни факултет, као образовна и научно- истраживачка институција, али и шира пословна заједница. Стога је развијање сарадње Правног факултета са предузећима и установама у којима раде образовани и афирмисани кадрови не само пожељно, него и својеврсни sine qua non усавршавања и одржавања правничке професије на висини задатка.

Основни циљеви постојања и рада Алумни клуба Правног факултета су сљедећи:

  • Унапређење образовне и научне дјелатности Правног факултета у смислу располагања са корисним и благовременим информацијама које могу понудити чланови Алумни клуба;
  • Информисање чланова Алумни клуба о свим развојним плановима и програмима образовања, како би они могли, на основу практичног искуства, утицати на осмишљавање стратегије развоја Факултета;
  • Обезбјеђивање комуникације међу члановима Клуба с циљем укључивања у различите облике активности (округле столове, конференције, семинаре) на којима ће се актуелизовати правна и шира друштвена питања;
  • Учешће у међународној научној и стручној дјелатности те успостављање сарадње са Алумни асоцијацијама из региона;

За очекивати је да ће се листа циљева, са популаризацијом и унапређивањем рада Клуба, перманентно ширити. Уобзирујући наведено, позивамо Вас да, као чланови Алумни клуба Правног факултета, уједињеним снагама и заједничким радом, допринесете бољој будућности Ваше матичне високообразовне установе, како би и будуће генерације студената стекле квалитетна и препознатљива академска звања.

Редовним чланом Алумни клуба можете постати добровољним потписивањем приступнице коју ћете моћи преузети на сајту Факултета. Приступницу можете попунити у електронској форми или је послати на адресу:

Правни факултет,

Булевар војводе Степе Степановића 77,

78 000 Бања Лука.

Напомињемо да ћете се са ширим информацијама о мисији, сврси и циљевима Алумни клуба моћи упознати на интернет страници Факултета. Надамо се Вашој заинтересованости за сарадњу.

Срдачан поздрав!

Руководилац Алумни клуба

Проф. др Здрава Стојановић