Анекс споразума о сарадњи

Анекс споразума о сарадњи

Дана, 6.2.2020. године Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, кога заступа декан проф. др Жељко Мирјанић, и Правни факултет Универзитета у Приштини, са привременим сједиштем у Косовској Митровици, кога заступа декан проф. др Душанка Јововић, закључили су Анекс споразума о сарадњи.

Овим Анексом споразума Правни факултет Универзитета у Бањој Луци и Правни факултет Универзитета у Приштини, са привременим сједиштем у Косовској Митровици уговарају издавање научног часописа „Српска правна мисао“.