АНКЕТИРАЊЕ СТУДЕНАТА У ЉЕТНОМ СЕМЕСТРУ АКАДЕМСКЕ 2023/2024. ГОДИНЕ

АНКЕТИРАЊЕ СТУДЕНАТА У ЉЕТНОМ СЕМЕСТРУ АКАДЕМСКЕ 2023/2024. ГОДИНЕ

Поштовани,

Правилником о анкетирању студената о квалитету наставног процеса (даље:Правилник), који је 27.4.2023. године усвојио Сенат Универзитета у Бањој Луци, регулише се студентско анкетирање као специфичан вид студентског вредновања квалитета наставног процеса.

Студентским анкетирањем о квалитету наставног процеса стичу се сазнања о мишљењу студената у погледу квалитета студија, што чини основ за предузимање мјера у циљу његовог унапређења. Спровођење студентског анкетирања квалитета студија засновано је на сљедећим начелима: добровољности, анонимности, неутралности и заштити дигнитета лица чији је рад предмет вредновања.

У поступку анкетирања обезбјеђује се анонимност студената.

Анкетирање ће се вршити електронским путем – помоћу веб сервиса еСтудент. У задатом периоду трајања анкете студенти могу да попуњавају анкетне обрасце. Анкетни упитник садржи питања (тврдње), подијељена по областима студентског анкетирања дефинисане чланом 2. Правилника, са понуђеним оцјенама и одговорима. Такође, студентима се пружа могућност да изнесу своје коментаре, запажања и приједлоге. Чланом 7. Правилника је прописано да „су анкетирањем обухваћени они студенти, који су до момента спровођења анкете присуствовали најмање на 70% одржаних часова предавања и вјежби у текућем семестру“.

Поступак анкетирања студената ће се провести у периоду од 13. маја 2024. до 02. јуна 2024. године, а анкетирање се односи на предавања/вјежбе из наставних предмета који се изводе у љетном семестру 2023/2024. године, као и анкетирање о раду руководства и административних служби факултета/Академије умјетности које се обавља једном у текућој академској години у љетном семестру.

НАПОМЕНА: Уколико приликом попуњавање анкете наиђете на техничке проблеме, молимо вас да се обратите администратору вашег факултета.