Асистентица Оливера Шево боравила је у Националном институту за образовање наставника у граду Бопал у Индији

Асистентица Оливера Шево боравила је у Националном институту за образовање наставника у граду Бопал у Индији

Асистентица Оливера Шево, ма је у периоду од 9. до 20. децембра 2019. године као стипендиста Министарства вањских послова Индије, боравила у Националном институту за образовање наставника у граду Бопал у Индији.

Она је узела учешће у програму „Managerial Skills for Academician and Administrators“ заједно са 52 учесника из 32 земље. Циљ овог програма је да се размјеном искустaва између учесника из великог броја земаља унаприједе национални образовни системи.

Асистентица Шево имала је прилику да поред учешћа на великом броју предавања и радионица, посјети и емининтне образовне институције како у граду Бопалу тако и у граду Индор, који представљају два највећа центра у индијској држави Мадија Прадеш, али и да представи образовни систем Републике Српске и Босне и Херцеговине.