Б И О Г Р А Ф И Ј А – Стефан (Вељко) Мишкић

Стефан (Вељко) Мишкић рођен је 14. августа 1997. године у Бањој Луци. Основну школу и средњу Техничку школу завршио је Бања Луци. Звање дипломираног правника стекао је 21.10.2020. године на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци, те је за постигнути успјех, у току основних студија награђен Бронзаном плакетом Правног факултета Универзитета у Бањој Луци. Тренутно је запослен у друштву за осигурање „Осигурање Аура“ а.д. у служби за опште и правне послове, на позицији референта за регресна истраживања. Течно говори енглески језик. Академске 2020/2021 уписао је други циклус студија, студијски програм Мастер право, модул „Грађанско право“, на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци. Положио је све испите предвиђене Наставним планом и програмом Студија. Тему мастер рада под називом “Правна средства за заштиту трећих лица у извршном поступку – приговор трећег лица и тужба ради проглашења извршења недопуштеним“ је пријавио 07.03.2022.године, а Научно-наставно вијеће Правног факултета на сједници дана 15.03.2022. године је прихватило горе наведену тему мастер рада и именовало ментора др Стојану Петровић, доцента Правног факултета Универзитета у Бањој Луци. Мастер рад је завршио 01.09.2022. године.

Данас, 09. децембра 2022. године брани мастер рад под називом „ Правна средства за заштиту трећих лица у извршном поступку – приговор трећег лица и тужба ради проглашења извршења недопуштеним “, пред овом уваженом Комисијом; др Суад Хамзабеговић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Бихаћу, предсједник, др Раденко Јотановић, ванредни професор Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, члан и др Стојана Петровић, доцент Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, члан- ментор.