Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina Master Magistarski Doktorski studij

Библиотека

Свака јавна библиотека је ризница нашег заједничког добра које се зове књига. Из библиотеке сви могу да позајмљују и зато би требали сви да јој и прилажу, док из ње не би смео никад нико ништа узети или отуђити." Иво Андрић

 • 28,200 Монографија и уџбеника
 • 7,400 Стручних часописа
 • 700 Докторских дисретација
 • 370 Магистарских радова

Драгана Милинчић, проф.

Руководилац библиотеке
 • Број телефона 051/339-031
 • Email dragana.milincic@pf.unibl.org
 • Радно вријеме 08 - 16
 • Број кабинета 29 (приземље)
 • Локал 131
Основни подаци
 • организује рад и руководи радом библиотеке,
 • води стручни каталог,
 • даје информације и упутства у вези универзалне децималне класификације,
 • набавља књиге и часописе,
 • прати нова издања и сарађује са издавачима и библиотекама,
 • води рачуна о стању књижног фонда.

Гордана Поповић

Библиотекар
 • Број телефона 051/339-031
 • Email gordana.popovic@pf.unibl.org
 • Радно вријеме 12 - 20
 • Број кабинета 29 (приземље)
 • Локал 131
Основни подаци
 • врши инвентарисање, сигнирање и друге манипулативне послове обраде књижног фонда,
 • уноси у рачунар кориснике библиотечког фонда, чланове библиотеке, као и евиденцију о позајмљеним публикацијама, њиховом чувању и благовременом враћању,
 • контактира и ради са студентима и другим корисницима библиотечког фонда.

Библиотека Правног факултета Универзитета у Бањој Луци смјештена је на 233 метара квадратних. Располаже са више од 28200 монографија и уџбеника, 7400 стручних часописа из свих области права и других сродних хуманистичких наука, те са више од 700 докторских и 370 магистарских радова. На основу наведених података библиотека Правног факултета представља највећу библиотеку на Универзитету у Бањој Луци.

Библиотеци Правног факултета се од оснивања до данас, поклања посебна пажња. Систематски и интензивно се прикупљају књиге и стручни часописи из свих области права. Такође, фонд библиотеке се обогаћује међубиблиотечком размјеном најактуелније стручне литературе. У библиотеци се налази сва потребна литература за одржавање наставе на Правном факултету, за студентске предиспитне и испитне обавезе и научно-истраживачки рад професора.
Уписом на Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, сваки студент постаје члан библиотеке. Студент има право подићи највише 2 књиге, задржати их 2 дана уз обавезу да приложи индекс. Без индекса студент не може позајмити књиге из библиотеке. То се односи на све студенте Правног факултета Универзитета у Бањој Луци који имају индекс првог, другог или трећег циклуса студија.

Сви други који желе користити стручну литературу библиотеке Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, обавезни су уплатити годишњу чланарину, те уз уплатницу и личну карту подићи 2 књиге и вратити у року од 2 дана.
Сав библиотечки фонд евидентиран је у библиотечкој бази података Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, која се свакодневно ажурира. Студенти имају приступ бази података, што им омогућава ефикасно претраживање комплетног библиотечког фонда на основу: имена и презимена аутора, дијелова наслова или појмова који су везани за област којом се дјело бави.
ЖЕЛИТЕ ЛИ ПРОНАЋИ ЛИСТУ РАДНИКА У СЛУЖБИ ФАКУЛТЕТА?

Детаљније информације на линку службе факултета.