Библиотека Правног факултета Универзитета у Бањој Луци смјештена је на 233 метара квадратних. Располаже са више од 28 200 монографија и уџбеника, 7 400 стручних часописа из свих области права и других сродних хуманистичких наука, те са више од 700 докторских и 370 магистарских радова.

На основу наведених података библиотека Правног факултета представља највећу библиотеку на Универзитету у Бањој Луци. Библиотеци Правног факултета се од оснивања до данас, поклања посебна пажња. Систематски и интензивно се прикупљају књиге и стручни часописи из свих области права. Такође, фонд библиотеке се обогаћује међубиблиотечком размјеном најактуелније стручне литературе. У библиотеци се налази сва потребна литература за одржавање наставе на Правном факултету, за студентске предиспитне и испитне обавезе и научно-истраживачки рад професора.

Уписом на Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, сваки студент постаје члан библиотеке. Студент има право подићи највише двије књиге и задржати их два дана уз обавезу да приложи индекс. Без индекса студент не може позајмити књиге из библиотеке. То се односи на све студенте Правног факултета Универзитета у Бањој Луци који имају индекс првог, другог или трећег циклуса студија.

Сви други који желе користити стручну литературу библиотеке Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, обавезни су уплатити годишњу чланарину, те уз уплатницу и личну карту подићи двије књиге и вратити их у року од два дана.

Сав библиотечки фонд евидентиран је у библиотечкој бази података Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, која се свакодневно ажурира. Студенти имају приступ бази података, што им омогућава ефикасно претраживање комплетног библиотечког фонда на основу: имена и презимена аутора, дијелова наслова или појмова који су везани за област којом се дјело бави.

РАДНО ВРИЈЕМЕ:

08:00 – 20:00

БРОЈ ТЕЛЕФОНА:

+387 (0)51/339-031

ЛОКАЛ:

131

БРОЈ КАБИНЕТА:

29 (приземље)

РУКОВОДИЛАЦ БИБЛИОТЕКЕ
проф.
Драгана Милинчић

БРОЈ ТЕЛЕФОНА

+387 (0)51/339-031

БРОЈ ЛОКАЛА

131

E-MAIL АДРЕСА:

draganа.milincic@pf.unibl.org

БРОЈ КАБИНЕТА

29 (приземље)

  • организује рад и руководи радом библиотеке,
  • води стручни каталог,
  • даје информације и упутства у вези универзалне децималне класификације,
  • набавља књиге и часописе,
  • прати нова издања и сарађује са издавачима и библиотекама и
  • води рачуна о стању књижног фонда.

БИБЛИОТЕКАР
Гордана Поповић

БРОЈ ТЕЛЕФОНА

+387 (0)51/339-031

БРОЈ ЛОКАЛА

131

E-MAIL АДРЕСА:

gordana.popovic@pf.unibl.org

БРОЈ КАБИНЕТА

29 (приземље)

  • врши инвентарисање, сигнирање и друге манипулативне послове обраде књижног фонда,
  • уноси у рачунар кориснике библиотечког фонда, чланове библиотеке, као и евиденцију о позајмљеним публикацијама, њиховом чувању и благовременом враћању и
  • контактира и ради са студентима и другим корисницима библиотечког фонда.