Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina Master Magistarski Doktorski studij

Катедра

Катедра за управно, радно и социјално право

Бојан Влашки, мр

Виши асистент
 • Број телефона +387 51 339 039
 • Email bojan.vlaski@pf.unibl.org
 • Консултације Уторак:
  9:00–11:00
  Четвртак:
  13:00–15:00
 • Број кабинета 21 (приземље)
"Ужа научна област: Управно право и управа"

Предмети: Управно право (општи и посебни дио), Управни поступак и управни спор, Јавна управа, Посебни управни поступци

Основни биографски подаци
 • Датум и мјесто рођења: 26.01.1985. Сарајево
 • Основне студије: 2004-2009. Правни факултет Универзитета у Бањој Луци
 • Мастер студије: Мастер тезу под називом "Добра управа у правном систему Републике Српске" одбранио 10.10.2012. године на Правном факултету Универзитета у Београду, ментор проф. др Зоран Р. Томић.
Радно ангажовање
 • 2010 - данас --- Правни факултет Универзитета у Бањој Луци - асистент, виши асистент на предметима: Уставно право, Управно право (општи и посебни дио), Управни поступак и управни спор, Јавна управа.
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима и пројектима
Учествовао на више семинара и скупова на територији БиХ и Србије, при чему је објављивао научне и стручне радове у часописима и зборницима од којих су значајнији: Годишњак Правног факултета у Бањој Луци, Правна ријеч, Модерна управа и Анали Правног факултета Универзитета у Зеници.
ЖЕЛИТЕ ЛИ ПРОНАЋИ ЛИСТУ ПРОФЕСОРА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ?

Детаљније информације на линку наставници и сарадници.