Бојан Влашки на Институту за федерализам Универзитета у Фрибургу

У периоду од 1. 9. 2017. до 31. 10. 2017. године, у оквиру међународне размјене академског особља, Бојан Влашки, виши асистент Правног факултета Универзитета у Бањој Луци боравио је у Швајцарској на Институту за федерализам Универзитета у Фрибургу (даље: Институт).

Фрибург (фра. Fribourg; њем. Freiburg) је главни град истоименог кантона и налази се у централном дијелу Швајцарске. Град и кантон Фрибург, већински насељени католичким становништвом и окружени кантонима претежно насељеним протестантима, простиру се дуж границе њемачког и француског говорног подручја. Са својих четрнаест мостова, који повезујући обале ријеке Сарин/Зане (фра. Sarine; њем. Saane) спајају два швајцарска лингвистичка подручја, Фрибург се често назива „град мост(ова)“, услијед чега је баш у овом швајцарском граду основан институт на којем се изучава федерализам.

У наведеном периоду, Бојан Влашки је користио услуге библиотеке и читаонице Института, али и других библиотека у Фрибургу (Централна кантонална библиотека, библиотека Правног факултета Универзитета у Фрибургу, библиотека Института за европско право), све у циљу прибављања литературе за израду докторске дисертације на тему „Организација јавне управе у федерализму – посебно у Босни и Херцеговини“. Истовремено, о изради докторске дисертације он се консултовао са експертима запосленим на Институту, проф. др Евом Маријом Белзер (Eva Maria Belser), проф. др Бернхардом Валдманом (Bernhard Waldmann), др Николасом Шмитом (Nicolas Schmitt) и др Менгистуом Арфаинеом (Mengistu Arfaine), који су му дали корисне савјете и пружили пуну подршку у научно-истраживачком раду. Цјелокупно особље Института омогућило је пријатан и дјелотворан студијски боравак, како њему тако и другим гостујућим истраживачима из Индије и Кине. Осим тога, захваљујући неизмјерној гостољубивости историчара Бернхарда Алтермата (Bernhard Altermatt), истраживача у Институту, Влашки је био у прилици да током боравка у Швајцарској упозна богато културно-историјско наслијеђе Фрибурга (како града, тако и кантона), јесењим бојама окупану швајцарску престоницу Берн и природне љепоте Бернских Алпa.

Паралелно са обављањем научно-истраживачког рада на Институту, између 18. 9. 2017. и 6. 10. 2017. године Бојан Влашки је учествовао у раду Љетњег Универзитета „Федерализам, децентрализација и рјешавање конфликата“, током којег је имао прилику да заједно са још 15 полазника изучава теорије о федерализму и децентрализацији, као и њихове тачке везивања са добрим управљањем, демократијом, развојем и рјешавањем конфликата. Структура програма Љетњег Универзитета се састојала из комбиновања предавања, групног рада учесника и индивидуалних презентација учесника. Комплетан програм Љетњег Универзитета је изведен на енглеском језику, уз предавања професора Универзитета у Фрибургу и иностраних експерата.

У својству гостујућег истраживача на Институту и полазника Љетњег Универзитета, Влашки је присуствовао Научној конференцији Међународне асоцијације центара за федерализам, која је ове године одржана 12. и 13. 10. 2017. године у Фрибургу. Том приликом, он је имао могућност да учествује у дискусијама и слуша реферате истакнутих професора и истраживача из низа држава (Аргентина, Аустралија, Аустрија, Белгија, Босна и Херцеговина, Бразил, Етиопија, Индија, Италија, Јужноафричка Република, Канада, Нигерија, Њемачка, Сједињене Америчке Државе, Шпанија и Шри Ланка), који су се бавили различитим темама из области федерализма.

На самом крају студијског боравка у Швајцарској, 25. 10. 2017. године, Бојан Влашки је имао прилику да обави интервју са генералним секретаром Конференције кантоналних влада у Берну, госпођом Сандром Маисен (Sandra Maissen), те се тако упознао са улогом и значајем ове и других сличних институција у остваривању сарадње Швајцарске Конфедерације и кантона, али и између самих кантона, у бројним областима од заједничког интереса. Истога дана, он је посјетио амбасаду Босне и Херцеговине у Берну и разговарао са амбасадором, господином Анђелком Граховцем.

Академска размјена на Институту вишеструко је корисна за академски развој Бојана Влашког, поготово имајући у виду да се ради о његовом првом студијском боравку у иностранству, након седам година рада на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци. Литература коју је током студијског боравка прибавио, у великој мјери ће му олакшати израду докторске дисертације. Посебно драгоцјена искуства стечена су учешћем на Љетњем Универзитету „Федерализам, децентрализација и рјешавање конфликата“ и присуством на редовној годишњој Научној конференцији Међународне асоцијације центара за федерализам.

Контакти које је Влашки током студијског боравка успоставио отварају могућност за евентуалну сарадњу између Правног факулета Универзитета у Бањој Луци и Института, односно Међународне асоцијације центара за федерализам, форума који окупља институте и друге организационе облике који се баве научно-истраживачким радом у области федерализма.