Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina Master Magistarski Doktorski studij

Центар за публикације

Центар за публикације је организациона научно-истраживачка јединица Факултета која обавља издавачку дјелатност. Њен основни задатак је организовање и припрема издавања уџбеника, монографија, зборника радова са научних скупова и других научно-стручних публикација, у штампаном и електронском облику, намјењених образовном, научном и стручном раду.

Вукан Дубочанин

Оператер на рачунарима
 • Број телефона 051/339-007
 • Email czp@pf.unibl.org
 • Радно вријеме 08 - 16
 • Број кабинета 54 (I спрат)
 • Локал 107
Основни подаци
 • организује и учествује у раду издавачке дјелатности,
 • уређује све публикације које издаје Правни факултет,
 • успоставља комуникацију са институцијама у земљи и иностранству ради сарадње,
 • пружа стручну помоћ професорима код уређивања публикација и припреми њихових издања,
 • припрема промотивне материјале и информаторе,
 • припрема фотографије које се користе у публикацијама.

Серијске публикације Правног факултета Универзитета у Бањој Луци

 • #
  Годишњак Правног факултета Универзитета у Бањој Луци
  www.godisnjakpf.rs

  Годишњак“ Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, најстарији је часопис за правну теорију и праксу на овим просторима. Излази од давне 1977. године, и у њему су многе генерације универзитетских професора и асистената, судија, адвоката и тужилаца, годинама објављивали своје научне и стручне радове. У овом часопису објављују се радови који су резултат вишегодишњег научног истраживачког и стручног ангажмана аутора из свих области правне терорије и праксе. У тим чланцима аутори су се често бавили неким законским рјешењима а нарочито из области уставног, кривичног, грађанског, међународног, арбитражног и облигационог права. Указивали су наравно и на многе проблеме у другим областима правне теорије и праксе. Циљ им је свакако био да скрену пажњу надлежним на одређене законске недоречености и недосљедности и да допринесу њиховом ефикаснијем рјешавању.

 • #
  Српска правна мисао
  www.spmisao.rs

  Годишњак“ Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, најстарији је часопис за правну теорију и праксу на овим просторима. Излази од давне 1977. године, и у њему су многе генерације универзитетских професора и асистената, судија, адвоката и тужилаца, годинама објављивали своје научне и стручне радове. У овом часопису објављују се радови који су резултат вишегодишњег научног истраживачког и стручног ангажмана аутора из свих области правне терорије и праксе. У тим чланцима аутори су се често бавили неким законским рјешењима а нарочито из области уставног, кривичног, грађанског, међународног, арбитражног и облигационог права. Указивали су наравно и на многе проблеме у другим областима правне теорије и праксе. Циљ им је свакако био да скрену пажњу надлежним на одређене законске недоречености и недосљедности и да допринесу њиховом ефикаснијем рјешавању.

 • ЖЕЛИТЕ ЛИ ПРОНАЋИ ЛИСТУ РАДНИКА У СЛУЖБИ ФАКУЛТЕТА?

  Детаљније информације на линку службе факултета.