Центар за публикације је организациона научно-истраживачка јединица Правног факултета која обавља издавачку дјелатност. Њен основни задатак је организовање и припрема издавања уџбеника, монографија, зборника радова са научних скупова и других научно-стручних публикација, у штампаном и електронском облику, намијењених образовном, научном и стручном раду.

ОПЕРАТЕР НА РАЧУНАРИМА
Вукан Дубочанин

БРОЈ ТЕЛЕФОНА

+387 (0)51/339-007

БРОЈ ЛОКАЛА

107

E-MAIL АДРЕСА:

czp@pf.unibl.org

БРОЈ КАБИНЕТА

54 (I спрат)

  • организује и учествује у раду издавачке дјелатности,
  • уређује све публикације које издаје Правни факултет,
  • успоставља комуникацију са институцијама у земљи и иностранству ради сарадње,
  • пружа стручну помоћ професорима код уређивања публикација и припреми њихових издања,
  • припрема промотивне материјале и информаторе и
  • припрема фотографије које се користе у публикацијама.