Четврта година студија Правног факултета фокусирана је на заокруживање правничког знања које је студент стекао током својих студија. На овој години постоји и 10 (десет) изборних предмета, што студентима оставља велики простор да одређена питања из области права или политикологије истраже детаљније.

У четвртој години студија студенти су дужни да слушају 8 (осам) обавезних предмета и 2 (два) изборна предмета, који студенти сами бирају. Приликом уписа седмог семестра (Зимског семестра) студент бира један од понуђених изборних предмета који се може слушати у том семестру. Такође, приликом уписа осмог семестра (Љетњег семестра) студент бира један од понуђених изборних предмета за тај семестар.

У табели испод дат је списак предмета са основним информацијама за сваки од њих. Кликом на назив одређеноg предмета бићете преусмјерени на детаљније објашњење о том предмету.

Број Акроним Назив предмета Статус ECTS VII (Зимски) семестар

(предавања + вјежбе)

VIIII (Љетни) семестар

(предавања + вјежбе)

29. ОС07ГПП Грађанско процесно право Обавезни 8 4+2 /
30. ОС07УПУ Управни поступак и управни спор Обавезни 8 4+2 /
31. ОС07ПСП Пословно право Обавезни 7 4+2 /
32. ОС07ПРМ Правна медицина Обавезни 4 3+1 /
33. ОС07ДКП Дипломатско-конзуларно право Изборни 3 3+1 /
34. ОС11ПЖС Правни аспекти заштите животне средине Изборни 3 3+1 /
35. Јавна управа Изборни 3 3+1 /
36. Упоредни политички системи Изборни 3 3+1 /
37. ОС13ОРК Организовани криминалитет Изборни 3 3+1 /
38. ОС07МПП Међународно приватно право Обавезни 8 / 4+2
39. ОС07МТП Међународно пословно право Обавезни 8 / 4+2
40. ОС13МАП Међународно арбитражно право Обавезни 6 / 4+2
41. ОС11ПИС Право интелектуалне својине Обавезни 5 / 3+1
42. Велики правни системи Изборни 3 / 3+1
43. ОС11КРМ Криминалистика Изборни 3 / 3+1
44. ОС11ПОС Право осигурања Изборни 3 / 3+1
45. Посебни управни поступци Изборни 3 / 3+1
46. Банкарско и берзанско право Изборни 3 / 3+1