Да студенти постану практичари у правосуђу

Да студенти постану практичари у правосуђу

На Правном факултету у Бањој Луци је данас представљен пројекат који се, у сарадњи са Националним центром за државне судове у БиХ (НЦСЦБиХ), проводи на правним факултетима у Босни и Херцеговини.

Сврха пројекта јесте изградња капацитета студената правних факултета да дјелују као будући практичари у правосуђу и изградња капацитета правних факултета за извођење практичне наставе која ће оспособити студенте за обављање функције судије, тужиоца, адвоката и то путем учења практичних вјештина заступања у судским поступцима.

Пројекат је представила суткиња Мел Фланаган, истичући да су основни принципи које припадници правосудне заједнице морају поштовати принцип равноправности и владавина закона. При томе је сутикиња предочила неколико аспеката наше личности које утичу на објективност и непристрасност у процесу примјене права.

Пројекат ће на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци бити реализован наредне школске године.