Дебатни клуб

2017. године је на Правном факултету формирана студентска секција Дебатни клуб Алкибијад. Циљ клуба је да његови чланови науче аргументовано бранити своје ставове, заступати мишљења која можда и немају у свом приватном животу, гледати увијек и на друго лице медаље и дебатном дедукцијом долазити до већих сазнања из свих области друштвеног живота.

Чланство у клубу је отворено за све студенте Универзитета у Бањој Луци, како основних студија, тако и за студенте постдипломских студија.


Од марта 2018. године, координатор Клуба је виша асистенткиња Ирена Радић, док је тренер Бојан Белензада, студент Правног факултета.

Више информација у вези са учлањењем у Клуб  и активностима клуба можете добити на имејл: dk.alkibijad@pf.unibl.org или irena.radic@pf.unibl.org

 

Извјештај о активностима Дебатног клуба „Алкибијад“ за 2018. годину

Извјештај о активностима Дебатног клуба „Алкибијад“ за 2019. годину

Извјештај о активностима Дебатног клуба „Алкибијад“ за 2020. годину

Извјештај о активностима Дебатног клуба „Алкибијад“ за 2021. годину