Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina Master Magistarski Doktorski studij

Катедра

Катедра за грађанско право

Дејан Пилиповић, ма

Асистент
 • Број телефона +38751339 017
 • Email dejan.pilipovic@pf.unibl.org
 • Консултације Понедељак
  13:00-15:00
  Сриједа
  11:00-13:00
 • Број кабинета 7(приземље)
"Ужа научна област: Грађанско право и грађанско процесно право"

Предмети: Породично право, Облигационо право

Основни биографски подаци
 • Датум и мјесто рођења: 07.12.1989. Бихаћ
 • Основне студије: 2008 – 2012 Правни факултет Универзитета у Бањој Луци
 • Мастер теза: Мастер тезу под називом "Уговорна одговорност за нематеријалну штету" одбраниo 2014. године на Правном факултету Универзитета у Београду.
Радно ангажовање
 • 2016 - данас --- Правни факултет Универзитета у Бањој Луци - асистент на предметима: Облигационо право и Породично право;
 • 2016 - данас --- Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци - асистент на предмету Породично право;
 • 2013 - 2015 --- Основни суд у Приједору – судијски приправник.
Функције и мандати
 • 2012 - ???? --- Студент продекан на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци;
 • 2011 - 2012 --- Потпредсједник за семинаре и конференције Европског удружења студената права (ЕLSA Banja Luka).
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима и пројектима
Објавио је пет радова (научних, стручних радова и приказа) у часописима и зборницима на територији БиХ и Србије и аутор је једне књиге. Учествовао је (са и без реферата) на више научних скупова, радионица, савјетовања и семинара, од којих се издвајају: Савјетовање "Октобарски правнички дани", Правни факултет Универзитета у Бањој Луци и Удружење правника Републике Српске (2013. и 2015. године); семинар из грађанскоправне области, Центар за едукацију судија и тужилаца РС (Бања Лука, 2013. година); Школа еколошког права у Крагујевцу (School of Environmental Law) – 2013. година; тренинг „Борба против дискриминације – право, пракса и друштво“ (Бања Лука, 2011. година). Учествовао је у пројекту израде Омладинске политике РС за период 2016 – 2020. године као члан Радне групе Владе Републике Српске (Министарство породице, омладине и спорта). Успјешно је завршио Правну клинику из области грађанског процесног права са живим клијентима на Правном факултету у Бањој Луци (2010/2011. година), те је обавио стажирање у Народној скупштини РС (2011/2012. година). Добитник је Златне плакете Универзитета у Бањој Луци и Златне плакете Правног факултета Универзитета у Бањој Луци као студент генерације. Члан је Удружења правника Републике Српске. Говори енглески и служи се њемачким језиком.
ЖЕЛИТЕ ЛИ ПРОНАЋИ ЛИСТУ ПРОФЕСОРА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ?

Детаљније информације на линку наставници и сарадници.