Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina Master Magistarski Doktorski studij

ДЕКАНАТ

Декан Правног факултета универзитета у Бањој Луци.

ПРОФ. ДР ЖЕЉКО МИРЈАНИЋ

Редовни професор
 • Број телефона 051/339-002
 • Email адреса zeljko.mirjanic@pf.unibl.org
 • Број кабинета 57 (II спрат)
 • Број локала 102

Деканат Правног факултета Универзитета у Бањој Луци састоји се од декана, продекана за наставу и продекана за научно-истраживачки рад. Евиденцију о планираним активностима декана и продекана у раду са странкама води технички секретар факултета.

 • организује и руководи радом факултета;
 • одлучује о коришћењу средстава факултета, у складу са финансијским планом факултета, одобреним од стране Управног одбора Универзитета;
 • обезбјеђује ефикасно, економично и цјелисходно коришћење средстава додијељених факултету, од стране Универзитета;
 • заступа и представља факултет, у складу са законом и Статутом Универзитета;
 • извршава одлуке Вијећа факултета и органа Универзитета;
 • доноси акте у складу са Статутом и другим општим актима Универзитета;
 • предсједава сједницама Вијећа факултета;
 • предлаже ректору организациону, академску и неакадемску структуру на факултету.
---------------

ПРОФ. ДР ИГОР МИЛИНКОВИЋ

Ванредни професор

---

 • ---
 • ---
 • ---
 • ---
 • ---
 • ---
 • ---
 • ---
--------------

ДОЦ. ДР ЗОРАН ВАСИЉЕВИЋ

Доцент

---

 • ---
 • ---
 • ---
 • ---
 • ---
 • ---
 • ---
 • ---