Деканат Правног факултета Универзитета у Бањој Луци састоји се од декана, продекана за наставу и продекана за научно-истраживачки рад. Евиденцију о планираним активностима декана и продекана у раду са странкама води технички секретар факултета.

ДЕКАН
проф. др Жељко Мирјанић

БРОЈ ТЕЛЕФОНА

+387 (0)51/339-002

БРОЈ ЛОКАЛА

102

E-MAIL АДРЕСА:

zeljko.mirjanic@pf.unibl.org

БРОЈ КАБИНЕТА

57 (II спрат)

  • организује и руководи радом факултета,
  • одлучује о коришћењу средстава факултета, у складу са финансијским планом факултета, одобреним од стране Управног одбора Универзитета,
  • обезбјеђује ефикасно, економично и цјелисходно коришћење средстава додијељених факултету, од стране Универзитета,
  • заступа и представља факултет, у складу са законом и Статутом Универзитета,
  • извршава одлуке Вијећа факултета и органа Универзитета,
  • доноси акте у складу са Статутом и другим општим актима Универзитета,
  • предсједава сједницама Вијећа факултета,
  • предлаже ректору организациону, академску и неакадемску структуру на факултету.
i-milinkovic

ПРОДЕКАН
за научно-истраживачки рад и међународну сарадњу
проф. др Игор Милинковић

БРОЈ ТЕЛЕФОНА

+387 (0)51/339-025

E-MAIL АДРЕСА:

igor.milinkovic@pf.unibl.org

БРОЈ КАБИНЕТА

11 (приземље)

z-vasiljevic

ПРОДЕКАН
за наставу
проф. др Зоран Васиљевић

БРОЈ ТЕЛЕФОНА

+387 (0)51/339-014

E-MAIL АДРЕСА:

zoran.vasiljevic@pf.unibl.org

БРОЈ КАБИНЕТА

16 (приземље)