Џон Херис (John Harris) је Lord Alliance Professor of Bioethics, директор Института за науку, етику и иновацију и један од оснивача Центра за друштвену етику и политику на Правном факултету Универзитета у Манчестеру (Енглеска). Гостујући је професор Краљевског колеџа (King’s College) у Лондону.

У периоду од 2004. до 2011. године био је један од главних уредника (ко-уредник) Journal of Medical Ethics, водећег научног часописа у овој области. Члан је уређивачког одбора Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, као и многих других угледних свјетских часописа. Један је од оснивача Међународног удружења за биоетику (International Association of Bioethics).

Био је етички консултант националних и међународних тијела и организација, укључујући Европски парламент, Свјетску здравствену организацију, Европску комисију, Зaједнички програм УН за HIV/AIDS, Министарство здравља Велике Британије, Здравствени савјет Холандије, Истраживачки савјет Норвешке и многихдругих. Оснивач је и главни уредник серијала књига за Oxford University Press, под називом „Питања у биомедицинској етици“ (Issues in Bioemdical Ethics), као и новог серијала књига „Наука, етика и друштво“ (Science, Ethics and Society), који издаје Bloomsbury (ко-уредник је Сер Џон Салстон, добитник Нобелове награде 2002. године).

Џон Херис је аутор и уредник двадесет књига и преко три стотине чланака, објављених у водећим свјетским часописима. Међу најпознатијим дјелима налазе се књиге: The Value of Life, Routledge, London, 1985,  On Cloning, Routledge, London, 2004, Enhancing Evolution, Princeton University Press 2007 и How to be Good, Oxford University Press, 2016.