ОПИС ПРЕДМЕТА

СТАТУС: Изборни

ФОНД ЧАСОВА: 3П+1В

ECTS: 3

Изучавањем овог предмета студенти се упознају са основним појмовима и институтима међународног јавног права, и најновијим тенденцијама у његовом развоју.

Историјски развој дипломатског права, Бечки конгрес 1815. године и кодификација дипломатских права; основни институти дипломатског права; институције дипломатских односа; врсте дипломатских мисија; дипломатске привилегије и имунитети; билатерална дипломатија; мултилатерална дипломатија; сталне мисије при међународним организацијама; самит дипломатија; шатл дипломатија; конзуларно право и општи елементи и фазе развоја; врсте конзулата; дипломатске привилегије и имунитети конзулата.

Знања и вјештине у примјени института међународног јавног права.

Предавања и вјежбе. Учење и самостална израда практичних и испитних задатака. Консултације.

[1] Миодраг Митић, Стеван Ђорђевић, Дипломатско конзуларно право, Досије, Београд, 2002;

[2] L. Dembinski, Diplomatic law, Oxford, 2001;

[3] L. Lee, Consular law, New York, 2004.

ПРЕДАВАЧИ

Љиљана Мијовић

проф. др

Ужа научна област Међународно право.