Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina Master Magistarski Doktorski studij

Катедра

Катедра за грађанско и пословно право

Проф. др Дарко Радић

Ванредни професор
 • Број телефона +387 51 339 003
 • Email darko.radic@pf.unibl.org
 • Консултације Послије предавања
 • Број кабинета 61 (II спрат)
"Ужа научна област: Грађанско право и грађанско процесно право"

Предмети: Породично право, Облигационо право

Основни биографски подаци
 • Датум и мјесто рођења: 25.07.1976. Ливно
 • Основне студије: 1996-2000. Правни факултет Универзитета у Бањој Луци
 • Магистарска теза: Магистарску тезу под називом "Имовинскоправне посљедице развода брака" одбранио 22.12.2006. године на Правном факултету Универзитета у Београду.
 • Докторска теза: Докторску тезу под називом "Законски брачни имовински режим" одбранио је 05.04.2011.године на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци.
Радно ангажовање
 • 2001 - данас --- Правни факултет Универзитета у Бањој Луци - асистент, виши асистент, доцент на предмету Породично право;
 • 2012 - данас --- Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци - доцент на предмету Породично право.
Функције и мандати
 • 2012 - данас --- Продекан за наставу Правног факултета Универзитета у Бањој Луци;
 • 2011 - 2013 --- Савјетник предсједника Владе Републике Српске;
 • 2008 - 2010 --- Савјетник министра финансија у Влади Репубике Српске.
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима и пројектима
Учествовао на већем броју научних скупова од којих су значајнији: Intensive Teacher Trainig for New Clinical Educators in Bucharest – међународна конференција о клиничком образовању, Legal Policy Institute Budapest, Public Interest Law Initiative Columbia University, Law Center Budapest и Center for Legal Resources Bucharest, 2002. године. Заштита дјеце лишене родитељског старања у Босни и Херцеговини – домаћа конференција, Министарство рада и социјалне политике ФБиХ, Министарство здравља и социјалне заштите РС, UNICEF и Save The Children UK, 2005. године. Регионална сарадња у области грађанског судског поступка са међународним елементом; Међународна конференција из Међународног приватног права, Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 2008. године; Форум за грађанско право југоисточне Европе – међународна регионална конференција, GTZ/GIZ, 2010. године Цавтат, 2011. године Скопље, 2012. године Тирана; „Најбољи интерес дјетета у законодавству и пракси“ – међународни научни скуп, Правни факултет Универзитета "Џемал Биједић" у Мостару, Мостар, 2013. године; Октобарски правнички дани – међународни научни скуп, Удружење правника Републике Српске, 2004 - 2014. године.

Најзначајнији студијски боравци у иностранству: TEMPUS PHARE Program – студијски боравак на Универзитету у Фиренци на Факултету за државне и правне студије Università degli Studi di Firenze; Studi sullo Stato. Balkan Law School Linkage Initiative (exchange program); студијски боравак у оквиру програма размјене у Хјустону на факултету South Texas College of Law, Хјустон, САД; Студијски боравак у Међународном кривичном суду за бившу Југославију (ICTY), Хаг, Холандија, 2003. године.
Најзначајнији пројекти: Правна клиника из грађанског процесног права (2007 – 2011. године) – пројекат практичног (клиничког) образовања студената права реализован на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци уз сарадњу и подршку ABA CEELI, Фонда Отворено друштво БиХ и USAID. До сада објавио 19 научних и стручних радова у научним часописима, зборницима радова и стручним часописима.
ЖЕЛИТЕ ЛИ ПРОНАЋИ ЛИСТУ ПРОФЕСОРА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ?

Детаљније информације на линку наставници и сарадници.