Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina Master Magistarski Doktorski studij

Катедра

Катедра за економску теорију, анализу и политику

Доц. др Драгана Вилић

Доцент
 • Број телефона +387 51 430 037
 • Email dragana.vilic@efbl.org
 • Консултације Послије предавања
 • Број кабинета 16 (Економски ф.)
"Научна област: Теоријска социологија"

Предмети: Основи социологије са социологијом права

Основни биографски подаци
 • Датум и мјесто рођења: 10.02.1978. Сарајево
 • Основне студије: 1996-2000. Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци
 • Магистарска теза: Магистарску тезу под називом "Стихија савремености и филозофска учења о највишем добру" одбранила 2007. године на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.
 • Докторска дисертација: Докторску дисертацију под називом "Трансформација породице – друштвени, економски и демографски утицаји на породичну трансформацију" одбранила 2011. године на Факултету политичких наука Универзитета у Бањој Луци.
Радно ангажовање
 • 2011 - данас --- Правни факултет Универзитета у Бањој Луци - доцент на предмету: Основи социологије са социологијом права;
 • 2007 - данас --- Економски факултет Универзитета у Бањој Луци - асистент, виши асистент, доцент на предмету: Социологија;
 • 2012 - данас --- Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци - доцент на предметима: Студије рода, Социологија породице и Социологија маргиналних група;
 • 2011 - 2013 --- Пољопривредни факултет Универзитета у Бањој Луци - доцент на предмету: Социологија села;
 • 2001 - 2007 --- Средња стручна школа - професор Филозофије и Социологије.
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима и пројектима
„Бањалучки новембарски сусрети“, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци – 2007, 2008, 2009, 2012; Стратегије за развој породице у Републици Српској за период 2009. до 2014. године (члан Радне групе и анализа података, Министарство за породицу, омладину и спорт у Влади Републике Српске, 2008, стр. 1 - 117.). Члан је Радне групе за реализацију Стратегије за развој породице у Републици Српској за период 2009. до 2014. године - Проширена мрежа институција за подршку породици, коју је именовала Влада Републике Српске на 124. сједници одржаној 08. маја 2009. године. Медији и културни идентитет – утицај медија на културне аспирације младих у Републици Српској, чији је носилац Правни факултет Универзитета у Бањој Луци – Пројекат одобрен од Министарства за науку и технологију у Влади Републике Српске, сарадник на пројекту, 2011. Социјално стабилизујућа улога медија, Пројекат одобрен од Министарства за науку и технологију у Влади Републике Српске, сарадник на пројекту, 2012 – 2013.
Објавила 12 радова у часопис Acta Economica (Економски факултет, Универзитет у Бањој Луци), Зборник радова са научног скупа Бањалучки новембарски сусрети (Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци), Часопис за хуманистичке и друштвене науке Радови (Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци), Научни часопис из области друштвених наука Социолошки дискурс (Удружење социолога Бања Лука, Бања Лука), Зборник радова Култура и медији (Матица српска – Друштво чланова Матице српске у Републици Српској, Бања Лука).
ЖЕЛИТЕ ЛИ ПРОНАЋИ ЛИСТУ ПРОФЕСОРА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ?

Детаљније информације на линку наставници и сарадници.