Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina Master Magistarski Doktorski studij

Катедра

Катедра за међународно право

Доц. др Јелена Ћеранић

Доцент
 • Број телефона +387 51 339 064
 • Email jelena.ceranic@pf.unibl.org
 • Консултације Послије
  предавања
 • Број кабинета 66 (II спрат)
"Научна област: Међународно право"

Предмети: Право интелектуалне својине

Основни биографски подаци
 • Датум и мјесто рођења: 26.02.1979. Београд
 • Основне студије: 1998-2003. Правни факултет Универзитета у Београду
 • Магистарска теза: Магистарску тезу под називом "La démocratie dansletraité établissantune Constitutionpourl’Europe" ("Демократија у Уговору о Уставу Европске уније") одбранила 2005. године на Универзитету Нанси II (Француска)
 • Докторска дисертација: Докторску дисертацију под називом "Правни и политички облици повезивања држава унутар Европске уније" одбранила 22.03.2010. године на Правном факултету Универзитета у Београду.
Радно ангажовање
 • 2012 - данас --- Правни факултет Универзитета у Бањој Луци - доцент на предмету Право интелектуалне својине;
 • 2006 - данас --- Институт за упоредно право у Београду - научни сарадник;
Функције и мандати
 • 2006 - 2007 --- Координатор CARDS twining програма "Institutional capacity building regarding the European Integration Process" у кабинету потпредсеника Владе Србије;
 • 2005 - 2006 --- Координатор француско-српског билатералног односа о могућностима коришћења европских фондова при Министарству за економске односе са иностранством Републике Србије.
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима и пројектима
Копаоничка школа природног права (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.), Октобарски правнички дани (2010, 2011, 2012, 2013.), Саветовање правника у привреди у Врњачкој Бањи (2011, 2012, 2013.), Будвански правнички дани (2011, 2012, 2013.), Међународна конференција у Јерусалиму на тему EUneighbourhoodpolicy – surveyandperspectives (2013.), Међународна конференција у Кишињеву (Молдавија) на тему Multi-speedEurope (2011.), Међународна конференција у Београду на тему Хармонизација законодавства Републике Србије са правом Европске уније (2011.), Међународна конференција у Београду на тему Европске интеграције и међународна кривичноправна сарадња (2011.).
Објавила је више од 40 научних и стручних радова из области Права интелектуалне својине и права Европске уније на српском, француском и енглеском језику. Аутор је монографије "Облици повезивања држава у Европској унији", Службени гласник и Институт за упоредно право, Београд 2011.
ЖЕЛИТЕ ЛИ ПРОНАЋИ ЛИСТУ ПРОФЕСОРА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ?

Детаљније информације на линку наставници и сарадници.