Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina Master Magistarski Doktorski studij

Катедра

Катедра за грађанско и пословно право

Доц. др Раденко Јотановић

Доцент
  • Број телефона+387 51 339 057
  • Email radenko.jotanovic@pf.unibl.org
  • Консултације Сваки дан
  • Број кабинета 12 (приземље)
"Ужа научна област: Грађанско и грађанско процесно право"

Предмети: Грађанско право

Основни биографски подаци
  • Датум и мјесто рођења: 17.01.1975. Котор Варош
  • Основне студије: 1994-1998. Правни факултет Универзитета у Бањој Луци
  • Магистарска теза: Магистарску тезу под називом "Право грађења" одбраниo 16.02.2008. године на Правном факултету Универзитета у Београду.
  • Докторска теза: Докторску тезу под називом "Право на физички интегритет личности у Грађанском праву" одбраниo 27.04.2012. године на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци.
Радно ангажовање
  • 2001 - данас --- Правни факултет Универзитета у Бањој Луци - асистент, виши асистент, доцент на предмету Грађанско право;
  • 1999 - 2001 --- МУП Републике Српске.
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима и пројектима
Учествовао на многим научним скуповима од којих су значајнији: Регионална конференција из "International humanitarian law" у Сарајеву (2002); Moot-court competition, Београд (2002); Копаоничка школа природног права, Копаоник (2005); Савјетовање из Грађанског и трговачког законодавства, Неум (2006); Међународна конференција из Међународног приватног права под називом "Регионална сарадња у области грађанског судског поступка са међународним елементом", Бања Лука (2008); Будвански правнички дани – Савјетовање правника о актуелним питањима савременог законодавства, Будва (2009); 2nd Regional Conference of the Civil Law Forum for South East Europe, Скопље (2012).
Од значајнијих пројеката издвајају се: Успостава Оперативне јединице у оквиру координационог одбора за животну средину БиХ (Setting up an Operational Unit under the Environmental Steering Committee – LIFE 02 TCY/BIH/009) (2002-2003); ЕУ Пројекат дигитализација правосуђа у БиХ, IPA (2008).
ЖЕЛИТЕ ЛИ ПРОНАЋИ ЛИСТУ ПРОФЕСОРА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ?

Детаљније информације на линку наставници и сарадници.