Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina Master Magistarski Doktorski studij

Катедра

Катедра за управно, радно и социјално право

Доц. др Ранко Вулић

Доцент
 • Број телефона +387 51 339 042
 • Email r.vulic@pravobl.org
 • Консултације Сваки дан
 • Број кабинета 40 (I спрат)
"Ужа научна област: Финансијско право"

Предмети: Финансијско право

Основни биографски подаци
 • Датум и мјесто рођења: 17.05.1949. Зеница
 • Основне студије: 1969-1973. Филозофски факултет Универзитета у Сарајеву.
 • Основне студије: 1992-1996. Правни факултет Универзитета у Бањој Луци.
 • Магистарска теза: Магистарску тезу под називом "Грађански и трговачки ортаклук" одбраниo 2005. године на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци.
 • Докторска теза: Докторску тезу под називом "Економска интересна групација француског права" одбраниo 2011. године на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци.
Радно ангажовање
 • 2012 - данас --- Правни факултет Универзитета у Бањој Луци - доцент на предмету Финансијско право;
 • 1994 - данас --- Правни факултет Универзитета у Бањој Луци - предавач Латинског језика;
 • 1999 - 2014 --- Адвокат;
 • 1992 - 1996 --- Гимназија у Бањој Луци - професор;
 • 1987 - 1992 --- "Хидроелектра" Загреб - стручни сарадник за правне послове;
 • 1975 - 1987 --- Гимназија и Медицинска школа у Травнику - професор.
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима и пројектима
Учествовао на већем броју домаћих и међународних конференција, од којих се посебно издваја Регионална конференција из области стечајног права у Бањој Луци. Објавио је већи број научних и стручних радова у часописима и зборницима: Годишњак Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, Правна ријеч, Адвокатура, Српска правна мисао и др.
ЖЕЛИТЕ ЛИ ПРОНАЋИ ЛИСТУ ПРОФЕСОРА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ?

Детаљније информације на линку наставници и сарадници.