Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina Master Magistarski Doktorski studij

Катедра

Економска теорија, анализа и политика (ЕФБЛ)

Доц. др Срђан Амиџић

Доцент
 • Број телефона +387 51 339 040
 • Email srdjan.amidzic@efbl.org
 • Консултације Послије предавања
 • Број кабинета 51 (I спрат)
"Ужа научна област: Теоријска економија"

Предмети: Основи економије за правнике

Основни биографски подаци
 • Датум и мјесто рођења: 26.12.1980. Бања Лука
 • Основне студије: 1999-2004. Економски факултет Универзитета у Бањој Луци
 • Магистарска теза: Магистарску тезу под називом "Тржиште рада Босне и Херцеговине и мјере за смањење незапослености" одбранио 10.10.2008. године.
 • Докторска теза: Докторску тезу под називом "Институционални капацитети и политике запошљавања на тржишту рада Босне и Херцеговине" одбранио је 10.05.2011.године.
Радно ангажовање
 • 2005 - данас --- Економски факултет Универзитета у Бањој Луци - асистент, виши асистент, доцент на предметима: Макроекономија, Основе економије и Монетарне и јавне финансије;
 • 2013 - данас --- Правни факултет Универзитета у Бањој Луци - доцент на предмету: Основи економије за правнике;
 • 2009 - 2010 --- Пољопривредни факултет Универзитета у Бањој Луци - асистент на предмету: Основе микроекономије.
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима и пројектима
Учествовао у већем броју међународних конфереција и симпозијума, и то: Универзитет у Болоњи, Економски факултет Форли (2009), Универзитет у Барселони, Centre de Reserca en economia internacional (2010), Универзитет у Лозани, Економски факултет (2009), Универзитет у Београду, симпозијум: Улога предузетништва и МСП у подстицању привредног развоја Србије и повећању запослености, Врњачка Бања (2010).
Рад на више пројеката Института економских наука Економског факултета Универзитета у Бањој Луци, више консултантских ангажмана са неким од водећих компанија у Босни и Херцеговини (Телеком Српске - увођење мобилног плаћања, Млијекопродукт д.о.о. Козарска Дубица - тржишни положај и компаративна анализа субвенција БиХ и Хрватске у области пољопривредне производње, Raiffeisen BANK dd Босна и Херцеговина – кретање NPL).
ЖЕЛИТЕ ЛИ ПРОНАЋИ ЛИСТУ ПРОФЕСОРА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ?

Детаљније информације на линку наставници и сарадници.