Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina Master Magistarski Doktorski studij

Катедра

Катедра за грађанско и пословно право

Доц. др Зоран Васиљевић

Доцент
 • Број телефона +387 51 339 014
 • Email zoran.vasiljevic@pf.unibl.org
 • Консултације Послије
  предавања
 • Број кабинета 16 (приземље)
"Научна област: Пословно право и право привредних друштава"

Предмети: Пословно право, Право осигурања

Основни биографски подаци
 • Датум и мјесто рођења: 17.01.1979. Бања Лука
 • Основне студије: 1997-2001. Правни факултет Универзитета у Бањој Луци
 • Магистарска теза: Магистарску тезу под називом "Улога банака у пословању са документарним акредитивима" одбранио 17.04.2007. године на Правном факултету Универзитета у Београду, ментор проф. др Мирко Васиљевић.
 • Докторска теза: Докторску тезу под називом "Привредноправни аспекти кредита- уговор о кредиту" одбранио 07.02.2013. године на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци, ментор проф. др Марко Рајчевић.
Радно ангажовање
 • 2003 - данас --- Правни факултет Универзитета у Бањој Луци - асистент, виши асистент, доцент на предметима: Пословно право, Право осигурања;
 • 2014 - данас --- Економски факултет Универзитета у Источном Сарајеву - доцент на предметима: Право у туризму и Привредно право;
 • 2014 - данас --- Висока школа унутрашњих послова Бања Лука - доцент на предмету Пословно право;
 • 2004 - 2007 --- Адвокатска канцеларија Карановић-Николић из Београда - спољни сарадник;
Функције и мандати
 • 2004 - 2006 --- Директор Центра за међународно право и међународну пословну сарадњу д.о.о. Бања Лука.
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима и пројектима
Улчествовао на многобројним домаћим и међународним конференција од којих се издвајају: Конференцији о Архуској конвенцији о приступу информацијама, јавној партиципацији у одлучивању и приступу правосуђу у области заштите животне средине, Регионални центар за заштиту животне средине (2003); Октобарски правнички дани, Удружење правника Републике Српске и Правни факултет Универзитета у Бањој Луци (2004-2013); Предавач на Семинару за наставнике „Основа предузетништва“, организованом од стране Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа и Републичког педагошког завода РС (2007); Симпозијум одржан у Крагујевцу поводом 30-годишњице Закона о облигационим односима, Институт за правне и друштвене науке из Крагујевца (2008); II регионална конференција, Форума за Грађанско право југоисточне Европе, у сарадњи са GIZ-ом (2012); XIII зимска школа Европског права, Удружења за Европско право и Центра за Право Европске Уније из Крагујевца (2012); XXV Копаоничка школа Природног права, Удружење правника Србије (2012).

У својству истраживача учествовао у пројекту "Реформа система пензијског осигурања у Републици Српској", Истраживачки пројекат за Народну Скупштину Репуплике Српске (инвеститор: IRI, САД), Клуб 2015, Бања Лука, април-јули 2006. год; У својству координатора учествовао у пројекту "Ангажовање постдипломаца из БиХ у сусрет европским интеграцијама", Истраживачки пројекат на тему антикорупције у високом образовању (наручилац: Делегација Европске Уније за БиХ, Канцеларија ЕУСР), Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, април-јун, 2013.
ЖЕЛИТЕ ЛИ ПРОНАЋИ ЛИСТУ ПРОФЕСОРА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ?

Детаљније информације на линку наставници и сарадници.